Du skal også være en god match

Som arbeidssøker er du selvfølgelig opptatt av at arbeidsgiveren skal være en god match for deg og dine evner, ferdigheter, og ambisjoner. Men du skal aldri glemme at du selv også må fremstå som en god match for dem du vil jobbe for. Det hjelper ikke å skrive en god søknad og legge frem en imponerende CV hvis du ikke har noen av de kvalifikasjonene som er viktigst i jobben du søker på.

surprised-1184889_960_720Aller mest åpenbart er nok dette når du ikke har den utdanningen som er etterspurt. I mange tilfeller er det imidlertid også slik at jobber som ser ganske åpne ut i forhold til utdanningskrav i realiteten bare er åpne for de med en ganske snever, om udefinert, bakgrunn. Derfor kan det ofte være lurt å ringe arbeidsgiver på forhånd for å finne ut om hva slags krav de egentlig har i tankene.

Du sparer mye tid og frustrasjon i prosessen ved å unngå å søke på jobber der din bakgrunn ikke er tilstrekkelig eller relevant nok. Dermed kan du konsentrere deg mer om de jobbene som virkelig passer for deg – og der du også er en match for arbeidsgiveren. Ofte kan det nemlig være slik at du tror at din bakgrunn ville vært ypperlig for en utlyst stilling, men at arbeidsgiveren tenker mye mer snevert. Husk at arbeidsgivere som regel gjør ganske tradisjonelle valg og har mange søkere å velge mellom. Pass på at du ikke sender søknader som fremstår som urealistiske, dette kan brennemerke deg i forhold til fremtidige søknader.

I noen tilfeller er det også slik at selv om en stilling blir utlyst offentlig, så er det i praksis snakk om en intern tilsettelsesprosess. Det er ganske vanlig i offentlig sektor, der man ofte bare lyser ut offentlig fordi man må har juridisk ryggdekning for den videre prosessen. Som regel vil imidlertid arbeidsgiverne ikke forklare dette selv om du spør, så her vil det som regel være en uvisshet.