Hvorfor er referansene på CV-en viktige?

En del av CV-en som ofte kommer et godt stykke ned på lista, både bokstavelig talt og mer figurativt, er referansene. De aller fleste arbeidssøkere føler at det i all hovedsak er deres utdanning, jobberfaring, og personlige egenskaper som er viktige å få frem. Problemet med alle disse punktene, sett fra en potensiell arbeidsgiver sin side, er at de ikke egentlig forteller noe om hvordan kolleger og sjefer i tidligere jobber har opplevd deg som arbeidstaker. Dette er svært viktig, og som oftest har dette dessverre en negativ heller enn en positiv funksjon: du får neppe jobben utelukkende fordi din gamle sjef forteller at du er en flott fyr, men kan fort miste den hvis én eller flere tidligere arbeidsgivere uttrykker seg negativt eller likegyldig når de skal beskrive deg.

application-2076445_960_720I de fleste tilfeller er det greit å oppgi referanser i CV-en, gjerne faste referanser som går igjen uansett hva slags jobb det er snakk om. Det kan også hende at du synes det er greiest å si at du ettersender referanser ved behov, men i noen tilfeller kan dette vekke mistenksomhet hos arbeidsgiveren. Betyr det kanskje at du ikke egentlig har noen som vet om jobbsøkingen din og støtter opp om deg? Unngå at slike bekymringer kommer opp ved å ha referansene klare. I dagens situasjon er det dessuten ofte slik at de tekniske løsningene som arbeidsgiverne velger for jobbsøknaden krever at du fyller inn referansedelen før du får sendt inn søknaden.

Husk at det er viktig ikke bare å ha referanser, men også at du har en viss formening om hva disse referansene eventuelt vil komme til å si om deg dersom de får en telefon. Da er det særdeles viktig at det ikke blir et stort sprik mellom det de sier og det inntrykket du selv har forsøkt å bygge opp. Velg gjerne en mindre prestisjetung referanseperson hvis du tror han eller hun vil gi deg bedre skussmål. Det er også viktig at referansepersonene kjenner deg forholdsvis godt og ikke sier “hæ” når noen ringer.