Noen tips for jobbsøkere

Når du skal søke jobb, er det kanskje overraskende for noen at selve søknadsbrevet ikke er så viktig. Det er på ingen måte alfa og omega – det viktigste er egentlig at du unngår å skrive noe som diskvalifiserer deg i dette brevet. Et slikt brev er med andre ord ikke din mulighet til å virkelig skinne i arbeidsgivers øyne, det er det CV som er. Årsaken er delvis at CV-en gir et mer objektivt inntrykk av din bakgrunn og kvalifikasjoner, mens den ambisiøse jobbsøker gjerne kan påstå hva som helst om egne ferdigheter og kompetanse i søknadsbrevet.

resume-2163673_960_720Du kan imidlertid forsøke å bruke søknadsbrevet til å gi et kort inntrykk av hvorfor du søker jobben og gjøre rede for ditt engasjement i forhold til en slik stilling. Dersom du bare trenger en jobb for å betale husleia er det selvfølgelig like greit å si minst mulig om motivasjonen i søknadsbrevet. Det er heller ikke noen grunn til å skrive et langt brev. Unntaket kan være dersom du søker jobb i det offentlige og må forklare hvorfor din utdanning og jobberfaring er relevant i forhold til utlysningen. I det offentlige er jo tilsettingsprosedyren noe mer formell.

Også i CV-en, som altså er det viktigste dokumentet du skal sende til arbeidsgiveren, er det lurt å være kritisk i forhold til hva som er relevant og ikke. Det er mye som kan utelates, særlig hvis du er litt eldre. Da vil arbeidsgiveren neppe være særlig opptatt av hvor du gikk på videregående eller jobben i en kiosk på 1970-tallet. Generelt kan man si at du i størst mulig grad bør vektlegge ting du har gjort nylig og de erfaringene som har størst relevant i forhold til akkurat den jobben du søker på. Også når det gjelder dine interesser og hobbyer utenfor jobben er det best å holde seg til det du holder på med nå for tiden.