Skal jobbsøknaden være et svar på utlysningsteksten?

Overskriften på denne siden kan kanskje fremstå som noe paradoksal. Er det ikke opplagt at en jobbsøknad alltid i noen grad må være et svar på utlysningen? Det viser seg imidlertid at svært mange synder på dette området, og simpelthen slenger i vei et standard søknadsbrev, uansett hva slags jobb det er snakk om. De fleste skjønner sikkert at brevet egentlig skal se annerledes ut hvis det er snakk om en juristjobb, enn en sommerjobb med asfaltering, men i praksis er det mange som ikke tar seg bryet med å vise at de har lest utlysningen. Til arbeidsgiver signaliserer dette at du er demotivert og egentlig lite interessert i jobben, og kanskje også at det skorter på seriøsitet og profesjonalitet. Dette kan få store negative konsekvenser for din kariere.

images (1)På den annen side er det også viktig at du ikke går for langt i å gjøre arbeidsgiver til lags, i den forstand at søknaden din blir et slags ekkokammer der de samme frasene som finnes i utlysningen også går igjen i søknadsteksten. Det blir for kjedelig og forteller arbeidsgiver lite om deg, bortsett fra at du kanskje mangler både fantasi og oppriktighet. Da ender søknaden fort i søpla – husk at mange arbeidsgivere får hundrevis av søknader til en enkelt jobb.

Husk også at du må følge instruksene for hvordan hver enkelt søknad skal leveres. Ofte kan det være irriterende når det virker som om hver eneste arbeidsgiver har sin egen måte å hente inn informasjon på, men slik er det bare. Denne prosessen må du gjennom for å bli tatt på alvor som jobbsøker. Som oftest finnes det også gode grunner til at arbeidsgiveren velger seg en bestemt prosedyre, og hvis du ikke greier å følge en slik prosedyre vil du i mange tilfelle bli betraktet som uegnet. Husk at ryddighet og evne til å følge instrukser er viktigere enn kreativitet i de aller fleste jobber.